Sofrologie

Sofrologie onthult en stimuleert het vermogen van de persoon om te ontspannen, om met stress om te gaan, om zich te concentreren, om met emoties om te gaan, om te onthouden, om positief te zijn, om zichzelf te projecteren, om te creëren?

De term sofrologie komt van de Griekse woorden: SOS voor harmonie, PHREN voor geest of bewustzijn, en LOGIA voor studie.

De sofrologie is dus enerzijds een wetenschap die het menselijk bewustzijn bestudeert en anderzijds een methodologie die technieken voorstelt om het te harmoniseren.

Het sofrologisch instrument werd in de jaren ’60 ontwikkeld door Pr. Alfonso Caycedo. Uit de aard der zaak heeft de sofrologie vele stromingen van onderzoek gevoed, waaronder de meer energieke en emotionele van Dr. Yves Davrou (Dynagogie). Dynamic Sophrology® is het resultaat van Caycediaanse Sophrologie en Dynagogie.

De dynamische Sofrologie® bracht het concept van management van stress en emoties door specifieke oefeningen toe te voegen. Het stelt het instrument ten dienste van iedereen: om de huidige wereld beter te begrijpen en zich eraan aan te passen, of het nu gaat om gezondheid, sociale zaken, onderwijs, werk, sport… of gewoon om zichzelf.

Dynamische sofrologie® kan dus beschouwd worden als een wetenschap, een filosofie, een methodologie en een manier van leven.

Momenteel in opleiding bij de Belgische School voor Dynamische Sofrologie®

www.sophrodynamique.be

Contact houden