Hypnose

Hypnose is een gewijzigde bewustzijnstoestand waarin een mens spontaan terechtkomt. Het aanleren en gebruiken van deze staat biedt vele voordelen.

Strategische Gesprekshypnose – PTR

Hypnotherapie kan gebruikt worden om vele ziektebeelden en symptomen te behandelen, zoals pijn, depressie, stress, verlies van zelfvertrouwen, fobieën, verslavingen, eetstoornissen, trauma na een ongeval…

Hypnose is ook zeer doeltreffend bij de voorbereiding van een chirurgische ingreep, de begeleiding van de sporters, de voorbereiding bij de geboorte…

Strategische gesprekshypnose, gebaseerd op Ericksoniaanse voorschriften, is een egalitaire, actieve en participatieve hypnose waarin de patiënt de gelijke is van de therapeut en zijn deel van het werk te doen heeft. Hypnose is niet de vrucht van suggestie, maar de vrucht van herinnering of verbeelding.

Naast mijn specifieke opleiding in conversationele hypnose gericht op trauma desensitisatie en emotioneel management, ik heb me gespecialiseerd in drie gebieden :

Steun voor kinderen en adolescenten

Kinderen leven nog in een wereld van verbeelding, zij weten hoe zij de capaciteiten van hun geest moeten gebruiken. Het is natuurlijk voor hen om hun problemen op te lossen door zich te amuseren met hypnose. Diep van binnen weten kinderen hoe ze contact kunnen maken met hun innerlijke wezen en hun oppervlak van openheid naar het Zelf, hun lichtessentie, die harmoniseert en heelt, kunnen vergroten.

Het begeleiden van kinderen met hypnose bestaat erin hen te helpen een concreet en realistisch doel te stellen, kleine hypnotische spelletjes op gang te brengen (training in hypnotische verschijnselen), en hen ertoe aan te zetten hun eigen hulpbronnen te ontdekken.

Toepassingen: kinderstoornissen (enuresis, tics, nagelbijten, duimzuigen, slapen, school…), diverse problemen (angsten, hyperactiviteit, fobieën, trauma’s…), adolescentie (zelfvertrouwen, roken, drugs, breuk, pesterijen, eetstoornissen, je weg vinden, het huis verlaten…).

Het begeleiden van kinderen bracht mij tot een verrijkende en opwindende samenwerking met Dr. Martine Guidicelli, een anesthesist opgeleid in hypnose, voor het schrijven van hypnotische vertellingen. Deze verhalen stellen kinderen in staat om een unieke betekenis te vinden voor hun ervaringen en zo andere perspectieven te verkennen.

Top atleten

Prestatiesport vereist fysieke, technische en mentale vaardigheden. Sportcoaching, mentale voorbereiding, sportprestaties, hypnose is een zeer oordeelkundig middel om ze te beantwoorden.

Hypnose wordt hoofdzakelijk op sportgebied gebruikt om sporters te helpen hun emotionele beleving en hun angstniveau onder controle te houden, de eisen die hun discipline aan de concentratie stelt te reguleren, energie te stimuleren en optimaal te gebruiken, hun vastberadenheid en zelfvertrouwen te vertienvoudigen, of om elke beperkende psychologische factor af te remmen.

Perinatale zorg en geboorte voorbereiding

Sinds mensenheugenis hebben onze moeders, onze grootmoeders, onze verre voorouders altijd gebaard, en dat zonder noodzakelijkerwijs een beroep te hoeven doen op specifieke voorbereidingstechnieken.

Maar vandaag de dag is in België, net als in veel andere westerse landen, het idee dat de bevalling een gevaarlijke daad is, geleidelijk deel gaan uitmaken van het collectieve onbewuste. Als gevolg van deze valse overtuiging heeft de invoering van een al te gemedicaliseerde zwangerschapscontrole zich de laatste decennia sluipenderwijs aan onze samenleving opgedrongen.

Volgens de WHO « Een bevalling is een normaal fysiologisch proces dat voor de meeste vrouwen en kinderen zonder complicaties kan verlopen. Niettemin is uit onderzoek gebleken dat een aanzienlijk deel van de gezonde zwangere vrouwen tijdens de bevalling ten minste één klinische ingreep ondergaat. Zij worden ook vaak onderworpen aan onnodige en potentieel gevaarlijke systematische interventies. »

Naast het begeleiden van toekomstige ouders in deze gelukkige ervaring, geef ik ook een cursus geboortevoorbereiding aan het Milton H. Erickson Instituut van België (IMHEB). Deze opleiding heeft tot doel de beroepsbeoefenaars vertrouwd te maken met de anatomie en de fysiologie van de bevalling, en hen verschillende technieken te laten ontdekken waardoor de aanstaande moeders opnieuw vertrouwen kunnen krijgen in hun vermogen om te bevallen, teneinde hun zwangerschap zo sereen mogelijk te laten verlopen

HypnoBirthing®

HypnoBirthing® is een begeleiding die aanstaande ouders tijdens de zwangerschap aangeboden krijgen om zich voor te bereiden op de geboorte van hun baby. Dankzij het aanleren van ontspanningsmethoden, zelfhypnose en ademhalingstechnieken, leert de aanstaande moeder zowel op haar eigen lichaam als op haar baby te vertrouwen om een zachte en serene geboorte te beleven.

HypnoBirthing is evenzeer een filosofie als een techniek. Het concept is niet nieuw, maar eerder de wedergeboorte van een bevallingsfilosofie die duizenden jaren vóór ons bestond. Het werd overgenomen in het werk van Dr. Grantly Dick-Read, een Engelse verloskundige, die het concept van de natuurlijke bevalling in 1920 herstelde. In 1989 ontwikkelde Marie Mongan de natuurlijke geboortemethode die bekend staat als HypnoBirthing, en die de gangbare ideeën over bevallen radicaal verandert.

De methode leert ons dat in de afwezigheid van angst en spanning, de bevalling (of beter gezegd, de geboorte) kan plaatsvinden zonder lijden. HypnoBirthing leert ouders technieken om weer vertrouwen te krijgen in het feit dat de natuur bedoeld heeft om de geboorte zacht, ontspannen, kalm en respectvol te laten verlopen.

Gecertificeerd HypnoBirthing® practitioner, Mongan methode (geboorte voorbereiding).

https://us.hypnobirthing.com
https://hypnonaissance.eu

Contact houden